Sobota, 24 marca 2018

FB

Добре дошли в сервиза н

Фирма INWEN от 2000 година с голям успех въвежда на пазара продукти и механизми, осигуряващи сигурна защита на обекти и сгради срещу птици. Продуктите от марка BirdSystem са изработени от висококачествени материали, а всеки отделен елемент от продуктовите системи действа безотказно. Тези характеристики заедно с дискретността и екологичността на методите за охрана срещу гълъби, които предлагаме, гарантират, че нашите продукти са идеални за обезопасяване на жилищни сгради, сгради за обществено ползване, забележителности, паметници на културата, храмове и църкви. Необходимостта обектите да се почистват от нечистотиите, които гълъбите оставят, създава непрекъснати разходи - затова механизмите за опазване на сградите от гълъби са евтино и икономично разрешение на този проблем.

BirdSystem това са съвременни системи от модули с бодли, охраняващи сгради и обекти от птици и негативните последици на тяхното присъствие. Най-важните качества на системите това са техните

Ефективност:

BirdSystem представлява механична бариера, ограничаваща достъпа на птиците до местата, където те най-често осядат, хранят се и гнездят. Предлаганите разновидности на системата са изработени в резултат на няколкогодишен опит. Разположението на бодлите е оптимализирано в зависимост от интензитета на появата и обитаемостта на обекта от гълъби и други птици. Освен това BirdSystem е най-икономичният начин за опазване на обектите. Ефективността на нашите системи се потвърждава от техния широк кръг потребители, който включва жилищни строители и администратори, църковни настоятелства, собственици на фирми от бранжа на DDD и много други.

Качество:

Продукцията на охранителните системи BirdSystem се проверява според изискванията на европейския стандарт за качествен контрол DIN EN ISO 9001:2008. Основният модул на продукта е изработен от поликарбонат, който е устойчив на различни метеорологични условия (високи и ниски температури, слънчеви лъчи). Бодлите са изработени от неръждаема стомана с радиус 01,3 мм. Продуктът е с 3-годишна гаранция.

Универсалност:

Богатият избор от модели BirdSystem позволява да се намери най-доброто разрешение и най-сигурната охрана за почти всички видове обекти. Модулният строеж на системите улеснява техния монтаж в желаното място, независимо от формата на повърхността..

Дискретност:

Благодарение на прилагането на безцветен материал и тънки, издръжливи бодли BirdSystem всъщност създава незабележима охрана на обекта. Неутралитета на тези системи е особено важен при обезопасяване на сакрални обекти и паметници на изкуството и културата.

Екологичност:

Предлаганите охранителни системи не вредят на птиците. Не ги нараняват и не предизвикват смъртта им. Действат превантивно като ги изплашват. Целта им не е да елиминират гълъбите и останалите птици от обектите, а да рационализират съжителството на човека и градските птици.

Distributors

zachodniopomorskie pomorskie warmaz podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawpomorskie mazowieckie dolnoslaskie lodzkie lubelskie opolskie slaskie swietokrzyskie malopolskie podkarpackie
INWEN Spółka Jawna
Piastów 05-820
Al. Krakowska 28

тел./факс: +48 22 723 66 06
тел./факс: +48 22 723 77 58
тел./факс: +48 22 723 72 11
Would you like to receive notification of updates on our site?